~ Beauty. - verzorging van je nagels/treatment for your nails

In deze blog leg ik uit hoe je het beste je handen en nagels kunt verzorgen voordat jij je nagels gaat lakken.

In this blog I'll explain how you can take care of your hands and nails before you are going to paint your nails.
Nederlands
Voordat je gaat beginnen met het lakken van je nagels kun je het beste eerst je nagels en eventueel ook je handen nog verzorgen.

Stap 1 Verwijder alle restjes nagellak met nagellak remover. Hiervoor kun je het beste nagellak remover gebruiken zonder aceton, omdat de aceton je nagels verzwakt en geel maakt.

Stap 2 gebruik nagelriem olie op je nagelriemen en de huid om je nagelriemen. Masseer de olie in. Druk daarna met een bokkenpootje de nagelriem terug. Zorg dat je een zacht bokkenpootje gebruikt, want anders beschadigd je nagelriem. Ga je nagelriem ook niet wegsnijden. Je loopt namelijk risico dat je vinger of huid naast je nagelriem gaat ontsteken. Wel kun je cuticle crème gebruiken die overbodige cellen die op je nagel zitten verwijderen. Deze cellen kunnen de groei van je nagel belemmeren.
Voor een voobeeld van een crème met recensie heb ik een link voor jullie van ~Miss Lipgloss.. Ik heb namelijk zelf nog nooit zo'n cuticle crème gebruikt.

Stap 3 Je kunt je nagels nu gaan vijlen. Het beste is namelijk om je nagels nooit te knippen. Je kunt namelijk makkelijk schade aanbrengen aan je nagels met nagelschaartjes en andere instrumenten. Ik persoonlijk vind een glasvijl fijn en een kartonnen vijl met 6 stappen.

Stap 4 Smeer je handen in met handcrème. Sommige beauty sites gaan verder en raden specifieke crèmes aan zoals een hydraterende crème die de huid beschermt tegen de schadelijke invloed van de zon en die dus donkere vlekken voorkomt.

Voor mij stoppen de stappen hier, maar zoals de specifieke crèmes raden sommige beauty sites ook nog een nagelbadje aan.

Hoe ga je te werk voor een nagelbadje:
Vul 2 kommetjes met lauw water en voeg daar 1 eetlepel olijfolie aan toe. Olijfolie maakt je nagels sterk en glanzend. Houd je vingertoppen 5 à 10 minuten in dit nagelbadje. Verwijder daarna met een zacht borsteltje de laatste velletjes en droog je handen goed af. Breng als laatste een beschermende crème aan.

Nu kun je gaan lakken. Succes!

English
Before you start painting your nails it's the best that you treat your nails first. If you want to, you can take care of your hands too.

Step 1. Remove all the leftover nail polish with nail polish remover. It's better to use nail polish remover without acetone, because the acetone makes your nail weak and yellow.

Step 2. Use cuticle oil on your cuticles and the skin around your cuticles. Massage the oil in. Next, push your cuticles back with a cuticle pusher. Make sure you don't push to hard, otherwise you'll damage your cuticles. Don't cut your cuticles yourself when you aren't specialised in it, because when you damage your cuticle or skin around your finger, it could ignite. You can use some cuticle cream that remove unnecessary cells off your nails. These cells can inhibit the growth of your nail. For a sample of a cutticle remover I direct you to a review made by ~Miss Lipgloss., because I have never used a cuticle cream like that.

Step 3. Now you can file your nails. Never cut your nails, because that's bad for your nails. You can easily damage your nails with nail scissors or other tools. Personally I like to file with glass files or a cardboard file with 6 steps.

Step 4. Use some hand cream. Some beauty sites recommend specific creams such as moisturizing creams that protects the skin against harmful influences by the sun and which prevents dark spots.

I always quit treating my hands and nails here, but like the specific creams some beauty sites also recommend a nail bath.

Here is how are you going to do a nail bath:
Fill 2 small bowls with lukewarm water and add 1 tablespoon of olive oil to it. Olive oil makes your nails strong and shiny. Keep your fingertips 5 to 10 minutes in your nail bath. Then remove the last skin with a soft brush and dry your hands well. At last use a protecting cream on your hands.

Now you can paint your nails. Good luck!

Reacties

Populaire posts