Amnesty International: Voor de mensenrechten.


Vorige week was het de collecteweek van Amnesty International. Ik ben de straat opgeweest om te collecteren voor Amnesty International. Het was eventjes plannen ondanks alle drukte, maar ik heb het gedaan en ik ben er blij om. Ik vind het toch altijd fijn om iets te betekenen voor de wereld en de mensheid.
Amnesty International
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen niet alleen recht heeft op alle regels die vastgelegd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten, maar er ook daadwerkelijk van geniet. Amnesty International doet onderzoek en voeren acties gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.


Eerst voerde Amnesty International actie tegen schendingen die werden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Inmiddels heeft Amnesty haar werkveld uitgebreid en onderzoeken ze ook de schendingen van bijvoorbeeld  gewapende oppositiegroeperingen, bedrijven en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals eergerelateerd geweld en voeren ze hier ook acties tegen. 

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen. Bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, huwelijksdwang, ontvoering en zelfs eerwraak. Vooral allochtone vrouwen en meisjes krijgen ermee te maken. De overheid probeert dit geweld te voorkomen. Bijvoorbeeld door het geweld op tijd te signaleren, te zorgen dat daders gestraft worden en door slachtoffers op te vangen.

Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Amnesty accepteert alleen geld van overheden voor mensenrechteneducatie in het buitenland. De steun die Amnesty ontvangt van bedrijven en particuliere organisaties, wordt vermeld in hun jaarverslag wanneer deze een waarde vertegenwoordigt van meer dan 10.000 euro.


Jullie vragen je waarschijnlijk af waarom Amnesty?
Het begon eind vorig jaar toen er een man bij ons aan de deur kwam of er iemand interesse had om te collecteren voor Amnesty International. In eerste instantie vroeg de man naar mijn ouders, maar mijn vader zit met zijn eigen werk en toch ook wel flink wat blessures aan zijn knieën door zijn werkzaamheden in zijn hele levensgeschiedenis. Ja zijn levensgeschiedenis is nogal lang, want mijn vader wordt alweer bijna 66. Sommigen van jullie zullen waarschijnlijk denken. Wauw! Hij had mijn opa kunnen zijn. Die heb ik namelijk al een aantal keer voorbij horen komen, haha. Maar ik ben het gewend dat mijn vader al 65+-er is. 
Mijn moeder heeft reuma en die heeft het al druk zat met haar eigen werk. Dus dat was ook geen optie. De man vroeg daarna of ik niet toevallig al 18 was en ja ik was toen 19, dus ik was oud genoeg om te mogen lopen met een collectebus (het blijft toch altijd vervelend dat mensen je niet aanzien voor volwassen, haha. Aan de andere kant ook een voordeel`omdat er zoveel mensen zeggen: 'Ik wou dat ik er jonger uit zag'. Het ligt maar net aan de situatie.

Maar om een lang verhaal even kort te maken: ik wilde wel heel graag lopen als collectant om een steentje bij te dragen voor een goed doel :D. De man had mij wel verteld dat de collecteweek tussen 1 en 7 maart zou zijn en dat ik er wel meer over te horen zou krijgen wanneer die data naderde. De aanleiding was eigenlijk de man die een collectant nodig had, maar ik hoefde mij niet te bedenken toen de man het mij vroeg, aangezien ik Amnesty International een heel mooi doel vind.


De week voor de collecteweek kon ik de collectebus en een tasje met wat uitleg over de bestedingen en kaartjes voor mensen die niet thuis waren ophalen. 6 en 7 maart heb ik gecollecteerd in de straten die mij waren toegewezen. Het enige wat ik wel jammer vond is dat er mensen zijn die gewoon in de kamer zitten, je zien lopen en dan zo brutaal zijn om niet open te doen. Wil je niet doneren, dan kun je dat toch gewoon zeggen? Maar gelukkig waren de meeste mensen zo aardig om wel open te doen! Persoonlijk vind ik het niet onaardig als mensen niet doneren. De één heeft er gewoon geen geld voor en weer een ander steunt misschien zelf al andere goede doelen.

De opbrengst

Ik had €53,58 euro opgehaald met mijn collectebus en mijn buurman heeft sowieso nog 2 keer gesmst naar Amnesty wat ook nog €4,- opleverde voor Amnesty International. De andere mensen die niet thuis waren heb ik een briefje door de brievenbus gedaan waar op stond dat ze kunnen doneren als ze een sms sturen naar Amnesty International. 

Heb je nog niet gedoneerd en wil je ook doneren dat kun je doen door Amnesty te smsen naar 4333.

Teken voor de vrijheid
Op de site van Amnesty International vind je heel vaak petities om te tekenen voor de vrijheid van mensen die onterecht vastzitten. Wil je Amnesty dus steunen zonder geld te doneren, hou dan de site in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief, want dan komen er ook regelmatig petities langs die je kunt tekenen. 


Reacties

Populaire posts